Risultati Gare di Agility Dog

Mostra Tutti Regolamento

Gara Biathlon 7/8 Agosto 2020

08-08-2020 · A.S.D. ABCDog Associazione Sportiva Dilettant · Dogagility · JLXZE
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Biathlon 7/8 Agosto 2020

07-08-2020 · A.S.D. ABCDog Associazione Sportiva Dilettant · Dogagility · HKY9C
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Di Agility Biathlon

01-08-2020 · Centro Cinofilo Alibabau · Alibabau · MA2UY
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Di Agility Biathlon

31-07-2020 · Centro Cinofilo Alibabau · Alibabau · 8PXJ6
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Due Giornate Di Agility Al Asdogclubcudsassari

25-07-2020 · ASD dogclub Cud Sassari centro cinofilo · Dogclub · BHE7U
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
GAMBLERS
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600
SNOOKERS
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600
COMBINATA
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600

Gara Di Agility Dog Csen

25-07-2020 · Indiana Kayowa a.s.d. · Indianakayowa · YIPA7
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Csen Agility Dog In Notturna

25-07-2020 · ASD FUORI DAL TUNNEL AGILITY DOG · Fuoridaltunnel · OXW92
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Csen Urbana (pd) Notturna

25-07-2020 · THE URBAN DOG ASD · Theurbandog · VVFIK
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Due Giornate Di Agility Al Asdogclubcudsassari

24-07-2020 · ASDdogclubCudSassari · Dogclub · APK5O
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
GAMBLERS
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600
SNOOKERS
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600
COMBINATA
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600

Gara Di Agility Dog Csen

24-07-2020 · Indiana Kayowa a.s.d. · Indianakayowa · GA3TB
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
Risultati per pagina: