Risultati Gare di Agility Dog

Mostra Tutti Regolamento

Gara Csen Urbana (pd) Notturna

25-07-2020 · THE URBAN DOG ASD · Theurbandog · VVFIK
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Due Giornate Di Agility Al Asdogclubcudsassari

24-07-2020 · ASDdogclubCudSassari · Dogclub · APK5O
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
GAMBLERS
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600
SNOOKERS
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600
COMBINATA
JuniorSenior
300300
400400
500500
600600

Gara Di Agility Dog Csen

24-07-2020 · Indiana Kayowa a.s.d. · Indianakayowa · GA3TB
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Csen Urbana (pd) Notturna

24-07-2020 · THE URBAN DOG ASD · Theurbandog · PE0ND
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Agility Csen 8 Abbai Sopra Il Cielo

18-07-2020 · 8 abbai sopra il cielo · 8abbaisoprailcielo · 1M5PP
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Di Agility Dog

18-07-2020 · Fairy Light Agility Team · Fairylight · MA6GU
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Biathlon Luglio 2020 - Sabato

18-07-2020 · ASD Rem Agility Team · Irmagility · XG15N
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Biathlon

18-07-2020 · ikuvium dogs asd · Ikdogs · 1VK0J
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Biathlon Luglio 2020 - Venerdì

17-07-2020 · ASD Rem Agility Team · Irmagility · ARN1D
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600

Gara Agility Csen 8 Abbai Sopra Il Cielo

17-07-2020 · 8 abbai sopra il cielo · 8abbaisoprailcielo · QBX25
AGILITY
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
JUMPING
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
COMBINATA
AvviamentoJuniorSenior
200300300
400400
300500500
600600
Risultati per pagina: